Sukelluspalvelut

Ammattisukeltajan palvelut koko Suomen alueella

Päijänteen Sukelluspalvelu tarjoaa monipuolisia sukelluspalveluita kaikkialla Suomessa. Sukeltajillamme on vankka osaaminen ja kokemus erilaisista haastavistakin vedenalaisista tehtävistä ja rakennustöistä.

Sukelluspalveluitamme

 • vedenalaisten rakenteiden ja putkistojen tarkastukset
 • putki- ja kaapelilinjojen asennus
 • vedenalaiset rakennustyöt
 • patoluukkujen asennus/tiivistys
 • välppien puhdistus
 • laitureiden asennus/rakentaminen
 • uponneiden esineiden etsintä ja nostotyöt
 • viistokaikuluotaukset
 • still- ja videokuvaukset
 • myös muut rakennustyöt
 • valtuutettu Interspiro-huoltaja

Vedenalaiset tarkastukset ja kuvaukset

Vedenalaiset rakenteiden tarkastukset kohdistuvat esimerkiksi laitureille, silloille, padoille, rantamuureille, putkistoille ja voimalaitoksille. Tarkastuksissa käytetään hyväksi still- ja videokuvausta sekä viistokaikuluotausta. Sukeltajamme ottavat tarvittaessa rakenteista näytteitä, joiden avulla selviävät rakenteiden sisäiset vauriot. Jokaisesta tehdystä työstä teemme selkeän kirjallisen raportin, johon voi liittää myös still- tai videokuvamateriaalia.

Vedenalaiset rakennustyöt

Rakennusalan ammattilaisina korjaamme, huollamme ja rakennamme hyvin monipuolisia vedenalaisia kohteita. Palvelemme niin yksityisiä kotitalouksia kuin isoja energiayhtiöitä.

Valtuutettu Interspiro-huoltaja

Päijänteen Sukelluspalvelu on valtuutettu Interspiro-sukelluslaitteiden huoltaja. Interspiro-laitteiden huoltaminen tehdään huolellisesti alan uusimpien ja parhaiden käytäntöjen mukaan.

Sukelluspätevyydet

Valtioneuvoston asetuksen rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta (1088/2011) mukaan sukellustyötä tekevällä on oltava ammattisukeltajan tutkinto tai soveltuva kevytsukeltajan tutkinto. Kaikilla sukeltajillamme on Valtioneuvoston asetuksen mukainen pätevyys.

Lisäksi meillä on vaadittavat työturvallisuus-, tulityö- ja EA- pätevyydet.

Yhteistyökumppanit

Sukellustyö Takala
www.sukellustakala.fi

Weltek Oy
www.weltek-sukellus.com

Vapo/Clean Waters
www.cleanwaters.fi